Frivillige

Frivillige bag SUNDdag 2016

 

Sofie Skøtte (folkesundhedsvidenskab)Sofie Skøtte (folkesundhedsvidenskab)

Nathalie F. Rasmussen (Folkesundhedsvidenskab)Nathalie F. Rasmussen (Folkesundhedsvidenskab)

Lisbeth B. Brødbæk (Folkesundhedsvidenskab)Lisbeth B. Brødbæk (Folkesundhedsvidenskab)

Emilie Munk (medicin)Emilie Munk (Medicin)

Anne Baden Bertelsen (Ernæring og Sundhed)Anne Baden Bertelsen (Ernæring og Sundhed)

James Tomlinson (Erhvervsøkonomi)James Tomlinson (Erhvervsøkonomi)

Sigrun Smith (folkesundhedsvidenskab)Sigrun Smith (folkesundhedsvidenskab)

Mathilde Brødsgaard (Virksomhedskommunikation)Mathilde Brødsgaard (Virksomhedskommunikation)

Marianne Thyssen (Medicin)Marianne Thyssen (Medicin)

Malene Pitters (Virksomhedskommunikation)Malene Pitters (Virksomhedskommunikation)

Maiken Faklam(medicin)Maiken Faklam (Medicin)

Søren S. Lassen (Finansiering og International Business)Søren S. Lassen (Finansiering og International Business)

Helena Hyvönen (Folkesundhedsvidenskab)Helena Hyvönen (Folkesundhedsvidenskab)

Lotte Lindgreen Eriksen (medicin)Lotte Lindgreen Eriksen (Medicin)

Anne Kathrine Aalling Sørensen (Medicin)Anne Kathrine Aalling Sørensen (Medicin)