Om SUNDdag

Projektet SUNDdag er et frivilligt projekt organiseret under IMCC, en organisation for lægestuderende, men har deltagere fra et bredt spektrum af højere læreanstalter i Aarhus.

 

SUNDdag som frivilligt studenterprojekt

SUNDdag-gruppen består af studerende fra mere end 10 studieretninger fra Aarhus Universitet, VIA College samt Arktitektskolen og har derved et fundament af tværfaglig kompetence, indsigt og viden til at gøre en forskel.

Vi mener, at sundhedsfremmende og forebyggelsesinitiativer skal frem i forreste række og konfrontere befolkningen – men på et personligt niveau. Vi vil fokusere på sundhed i Aarhus, og ved en stor sundhedsdag i Aarhus centrum vil vi give den aarhusianske befolkning en direkte og nem mulighed for at få et hurtigt sundhedstjek og samtidigt gøre sundhed til et personligt emne, man bekymrer sig om. Derudover ønsker vi at give aarhusianerne idéer til en sundere livsstil og muligheden for sparring med patientforeninger samt støtte til de, der befinder sig i et sygdomsforløb.

Initiativet vil fremme folkesundheden og forebyggelsen i Aarhus og herved sænke sygdom og omkostninger i og omkring Aarhus. Det er langt mere effektivt at reducere risikofaktorer på populationsniveau end at behandle patienterne enkeltvist. Hertil kræves store initiativer og politiske beslutninger. Vi bakker op om sidste men kan levere det første!

 

SUNDdags vision

At gøre den enkelte borger mere bevidst om egen sundhed.

Efterskrift for SUNDdag

Efterskrift 2015: SUNDDAG_EFTERSKRIFT_2015

Efterskrift 2014: SUNDDAG_EFTERSKRIFT_2014 (1)

Efterskrift 2013: EFTERSKRIFT_2013